COACHING - ARTYKUŁY

Wdrożenie kultury coachingowej do firmy

Zostało już bardzo wiele napisane na temat coachingu, coraz częściej sięga się po to sprawdzone narzędzie. Coaching jest obecny w wielu firmach, kolejne otwierają się na jego wdrożenie do swojej metodologii działania, jako ważnego elementu kultury organizacyjnej. Jest to wprowadzenie bardzo efektywnego procesu do rozwoju kompetencji pracowników oraz zarządzania ich efektywnością. Wdrożenie jednak wymaga często zmiany na poziomie kultury organizacyjnej całej firmy, w podejściu do sposobu budowania relacji oraz stylu zarządzania pracownikami.

Celem takiego projektu, jest przygotowanie wybranych pracowników z firmy do pełnienia roli coachów dla swoich pracowników i współpracowników oraz wdrożenie systemu, który będzie wspierał bieżące stosowanie tej metody i monitorował jakości podejmowanych działań. Ważnym argumentem za realizacją tego typu projektu jest to, że przyszli coachowie wywodzą się z firmy (znają więc organizację oraz merytoryczną stronę obszarów, które należy rozwijać). Wdrożenie coachingu do firmy daje  wiele korzyści. Jest szansą na wprowadzenie bardzo efektywnych narzędzi zarządzania rozwojem kompetencji pracowników. Jednocześnie jednak niesie zagrożenia związane z nieprawidłowym jego wdrożeniem. Jakość w polskich firmach stosowanego coachingu przez managerów, w stosunku do swoich pracowników jest bardzo różna. Związane jest to między innymi ze szkoleniami jakie odbyli managerowie oraz ze sposobem wdrożonego procesu. Skutkuje to różnymi opiniami co do użyteczności i efektywności coachingu w firmie. Przekłada się to na częste obawy, przy próbie wdrażania coachingu do organizacji. Najczęściej związane są z tym, że już wcześniej były próby nauczenia tej metody managerów, odbyły się szkolenia, które niewiele zmieniły w sposobie pracy managerów. Inne wątpliwości związane są z tym, że managerowie mają obecnie zupełnie inny styl zarządzania, odmienny od kultury coachingowej.

Kluczowe elementy procesu wdrożenia coachingu do firmy

Realizacja projektu wdrożenia coachingu w firmie, aby przyniosła pożądane rezultaty, wymaga dobrego zaplanowania całego procesu. Warto uwzględnić aktualną specyfikę firmy, w której ma być realizowany. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu coachingu dla przyszłych coachów, jest tylko jednym z elementów i  nie wystarcza, aby na stałe wdrożyć ten sposób działania. Jest wiele firm, w których managerowie odbyli jedno lub dwa szkolenia z coachingu, jednak nie stosują tego w bieżącej pracy lub stosują tylko sporadycznie i w niewielkim zakresie. Warto zastanowić się dlaczego tak się dzieje – ale to temat na osobne rozważania. Poniżej omawiamy kluczowe elementy, na które należy zwrócić uwagę planując proces wdrożenia kultury coachingowej do organizacji.

Zbudowanie odpowiedniej atmosfery

Najważniejszym, wyjściowym elementem jest zbudowanie odpowiedniej atmosfery, zgodnej ze specyfiką podejścia coachingowego, opartej na otwartej komunikacji, zaufaniu i chęci działania w celu rozwoju i zmiany. Czym bardziej obecny sposób działania jest odległy od pożądanego, tym więcej działań na wszystkich poziomach organizacyjnych należy podjąć. Wprowadzenie zarządzenia, że od dzisiaj należy komunikować się w taki i taki sposób oraz rozmawiać z pracownikami w taki i taki sposób – niewiele daje. Warto na ten proces spojrzeć systemowo i wypracować rozwiązanie dostosowane do danej firmy.

Dostosowanie modelu coachingu

W każdej organizacji są pewne zasady współpracy, specyficzny sposób zarządzania. Częściowo zależne jest to od wielkości, rodzaju działalności, mie
jsca w którym się znajduje firma oraz branży. Decydując się na wdrożenie coachingu do organizacji należy dostosować model coachingu w taki sposób, aby pasował do kultury organizacyjnej danej firmy oraz aktualnych potrzeb.

Etapy wdrożenia

Przy dużych organizacjach, warto wdrożenie podzielić na kilka etapów. Na początku objąć projektem grupę „pilotażową”, do której można zaprosić osoby chętne oraz posiadające predyspozycje do bycia coachem. Zmiany w sposobie działania oraz rezultaty jakie osiągną osoby objęte projektem, będą dodatkową promocją całego projektu w firmie. Ułatwi to wdrażanie coachingu w kolejnych grupach i działach oraz pozytywnie będzie wspierało budowanie odpowiedniej atmosfery. Często to wywołuje ssanie wewnątrz firmy na wprowadzany projekt.

System działań wspierający stosowanie coachingu

Myśląc o wdrożeniu coachingu, jako sposobu na codzienne działania, należy zaplanować system działań, który będzie wspierał bieżące stosowanie coachingu oraz dbał o jakość  sesji coachingowych. Ważnym elementem takiego systemu są dedykowani doświadczeni coachowie, którzy będą systematycznie czuwali nad jakością odbywających się coachingów w postaci superwizji i coachingów (aby po krótkim czasie, nie wróciło wszystko do starych zwyczajów, tylko pod inną nazwą). Dobrze sprawdzają się indywidualne sesje coachingowe z uczestnikami projektu, prowadzone w oparciu o identyczne zasady, jakie były prezentowane podczas szkoleń.  Dla pełnego powodzenia projektu, warto zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia od 4 do 6 sesji coachingowych. Jeżeli organizacja nie decyduje się na indywidualne sesje coachingowe warto przeprowadzać, jako wsparcie wdrożenia projektu  1-dniowe warsztaty – follow-up, co 6-8 tygodni, w celu  ugruntowania wiedzy, zweryfikowania doświadczeń i rozwiązywania ewentualnych trudnych sytuacji.

Strategia komunikacji o projekcie

Opracowanie strategii komunikacji projektu do całej organizacji, w szczególności
do grupy docelowej. Ludzie najbardziej boją się i są w oporze do zmian, o których zbyt mało wiedzą. Wtedy wewnętrznie rozchodzą się często błędne wyobrażenia, co do istoty i specyfiki coachingu. Dobra strategia komunikacji projektu wesprze proce budowania odpowiedniego klimatu, niezbędnego do stosowania coachingu, a jednocześnie zapewni zrozumienie celów i korzyści płynących z takiego projektu dla pracowników, managerów – coachów oraz całej organizacji.

Projektowanie szkolenia z coachingu

Przygotowując zakres szkolenia z coachingu dla przyszłych coachów, należy uwzględnić aktualne kompetencje uczestników, warto odwołać się do wcześniejszych szkoleń jakie odbyli uczestnicy (pokaże to, że wiele umiejętności efektywnego coacha, są powszechnie znane i stosowane w zarządzaniu i komunikacji).

Łączenie coachingu z wdrożeniem innych projektów

Wdrożenie coachingu, dobrze połączyć jest z wprowadzeniem nowych zasad działania w firmie (np. wprowadzenie nowego systemu informatycznego lub nowej procedury obsługi klienta). Korzyści z takiego połączenia są dla obu procesów. Dla wprowadzanego nowych zasad działania – coaching stanowi wsparcie, w radzeniu sobie z wprowadzanymi zmianami. Dla coachingu korzyścią jest to, że jest konkretny obszar, w którym można go wykorzystać, ćwiczyć i udoskonalać.Przed decyzją o wdrożeniu coachingu do firmy, warto zadać sobie pytanie, czy obecna sytuacja gospodarcza jest dobrym okresem na realizację takiego projektu? Można spojrzeć na to w taki sposób, że czym trudniejszy jest okres, tym bardzie warto zaangażować się w taki proces. Aktualnie w managerach i zespołach często jest wiele zmieszania, wspiera to chęć znalezienia nowych rozwiązań, nowych sposobów działania. Wiele osób już zrozumiało, że nie istnieją genialne rozwiązania dobre na każdą sytuację. Coraz większą wagę przykłada się do elastyczności, do doskonalenia umiejętności, do udoskonalania słabych punktów w sposobie działania. Do tego wszystkiego doskonałym narzędziem jest coaching. Warto policzyć koszty, przeanalizować korzyści i zagrożenia. Zastanowić się – może warto skorzystać z coachingu, z narzędzia które stosował w pewnej specyficznej formie już grecki filozof - Sokrates.

Najczęściej stosowanym modelem coachingu, wdrażanym do stosowania w organizacjach jest model GROW. W kolejnej części artykułu – przedstawimy najważniejsze jego założenia.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.