COACHING WDROŻENIOWY - Projekt wdrożenia coachingu w firmie

Człowiek jest modelem świata.
Leonardo da Vinci

Wdrożenie coachingu w firmie jest wprowadzeniem najbardziej efektywnego systemu do rozwoju kompetencji pracowników oraz zarządzania ich efektywnością. Coaching jest to wprowadzeniem zmiany na poziomie kultury organizacyjnej całej firmy. Do tego potrzebne jest uwzględnienie talich czynników jak otwartość na zmiany oraz zapewnienie odpowiedniego klimatu dla coachingu. Każdorazowo zakres oraz model wdrażanego systemu, dostosowywany jest do aktualnych potrzeb i sytuacji danej firmy.

Celem projektu jest przygotowanie wybranych Menadżerów z firmy do pełnienia funkcji coacha dla swoich pracowników i współpracowników. Efektywność tego projektu wsparta jest tym, że coachowie wywodzą się z firmy (posiadają znajomość organizacji, znają merytoryczną stronę obszarów, które należy rozwijać, mogą na bieżąco obserwować zmiany i na nie reagować).

Cele projektu:

 • Wdrożenie systemu zarządzania rozwojem kompetencji pracowników i ich efektywnością przy użyciu coachingu (w całej firmie lub wybranych działach).
 • Przygotowanie uczestników do pełnienia roli coachów w organizacji dla swoich pracowników i współpracowników.
 • Wzrost kompetencji Menadżerów - Coachów oraz ich pracowników.
 • Wsparcie wprowadzanych zmian oraz nowych systemów zarządzania w organizacji.

Etap I (założenia / cele projektu):

 1. Wielopoziomowa analiza potrzeb w oparciu o aktualną sytuację firmy.
 2. Szczegółowe zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów projektu.
 3. Opracowanie merytoryczne projektu.
 4. Przygotowanie organizacyjno-logistyczne projektu.
 5. Opracowanie strategii komunikacji projektu do grupy docelowej.

Etap II

(przeprowadzenie szkolenia - jednakowe warsztaty dla wszystkich uczestników w grupach 10-12 osób):

COACHING (Umiejętności Menadżerskie – Zarządzanie rozwojem pracowników przez  coaching)
Podczas szkolenia, każdy uczestnik prowadzi kilka sesji coachingowych oraz jest uczestnikiem coachingu (pozwoli to lepiej zrozumieć proces i strukturę sesji coachingowych). Pierwsze sesje oparte są o obserwację abstrakcyjnych warsztatowych sytuacji, pozostałe sesje będą bezpośrednio odnosiły się do realiów bieżącej pracy uczestników.

Program szkolenia:

 • Warunki, które powinny być spełnione, aby możliwe było stosowanie coachingu.
 • Zasady i cele coachingu.
 • Filozofia procesu coachingu.
 • Etapy coachingu.
 • Autorytet Coacha.
 • Korzyści z coachingu dla firmy, menadżera-coacha i pracownika.
 • Angażowanie pracowników w proces coachingu.
 • Spotkanie coachingowe  -  sposoby prowadzenia rozmów coachingowych.
 • Warsztaty – prowadzenie sesji coachingowych modelem GROW.
 • Wyznaczenie obszarów rozwoju dla poszczególnych pracowników.

Etap III (wsparcie wdrożenia projektu):

 1. Indywidualne sesje coachingowe z uczestnikami szkoleń, prowadzone  według modelu GROW, w oparciu o identyczne zasady, jakie były prezentowane podczas szkoleń.  Z naszego doświadczenia wdrażania coachingu w organizacjach wynika, że dla pełnego powodzenia projektu, należy zapewnić dla każdego uczestnika szkolenia od 4 do 6 sesji coachingowych.
 2. Jeśli organizacja nie decyduje się na indywidualne sesje coachingowe proponujemy, jako wsparcie wdrożenia projektu  2-dniowe szkolenie – follow-up, po 6-8 tygodniach, w celu  ugruntowania wiedzy i zweryfikowania doświadczeń.

Informacje na temat projektu: (+48) 606 479 709, e-mail: ewa@isd.pl

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.