EKO – ROZWÓJ. Kształtowanie Świadomości i Podnoszenie Kwalifikacji Pracowników.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach
Numer Projektu: POKL.02.01.01-00-741/13

Projekt ma charakter otwarty i jest realizowany na potrzeby MMŚP.

Projekt dotyczy wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników w postaci szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych, w co najmniej jednym z zakresów.

Zaproponowany konkurs jest odpowiedzią na niedostrzeganą do tej pory potrzebę prowadzenia „zielonej firmy” poprzez połączenie oszczędności z dbałością o środowisko. Projekt ten wspiera tym samym realizację jednego z priorytetów strategii Europa 2020 – „rozwój zrównoważony – wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej”.

Zarządzanie ochroną środowiska jest jednym z podstawowych zagadnień, z którymi firma styka się prowadząc swoją działalność. Właściwe podejście do tej kwestii jest jednocześnie wyzwaniem i szansą na rozwój każdej firmy i każdego pracownika.

W działaniu nowoczesnych przedsiębiorstw coraz większą rolę zaczyna odgrywać odpowiedzialność za społeczne skutki ich funkcjonowania. Wiąże się ona z koniecznością uwzględnienia różnorodnych potrzeb konsumentów: zarówno jednostkowych, jak i grupowych, krótko- i długofalowych.

Udział w projekcie jest w 100% dofinansowany w ramach pomocy de minimis.
Zapraszamy - weź udział w projekcie "Zielone światło!"

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.