TTT - TRENING TRENERSKI - Jak szkolić i trenować osoby dorosłe?

PRAKTYCZNE metody - rzeczywiste ROZWIĄZANIA

Co nas WYRÓŻNIA:

 • Doświadczenie i praktyka.
 • Świadomość istoty budowania relacji opartej na zaufaniu i odpowiedzialności.
 • Akceptacja i zrozumienie istoty bycia osobą inspirująca do rozwoju.
 • Budowanie jednolitej postawy zawodowej i spojrzenie na siebie z perspektywy:
  „Ja jako Trener i mój wpływ na efektywność działań i procesu rozwoju uczestników”
 • Wpływanie na postawę i przekonania uczestników szkoleń poprzez doświadczenie.
 • Przełożenie różnych aspektów merytorycznych na praktyczne działanie. 
 • Zrozumienie procesu grupowego i istoty jego oddziaływania w procesie uczenia się.
 • Prowadzenie rozwojowych informacji zwrotnych – „od ludzi dla ludzi”.

Nie czekaj na zmianę, która sama się stanie.
Poszukujesz nowych pomysłów, chcesz efektywności swoich szkoleń – ten warsztat jest dla CIEBIE.

IDEA SZKOLENIA TTT

Szkolenia powinny współtworzyć wartość dodaną firmy, poprzez angażowanie uczestników do projektowania i wdrażania rozwiązań. Uczestnicy szkolenia stają się odpowiedzialni za procesy w firmie / rozwój produktów / rozwój usług / rozwój kultury organizacyjnej i emocjonalnej firmy co przekłada sie na ROZWÓJ FIRMY.

Efektywne prowadzenie szkoleń wymaga umiejętności bezpośredniej analizy sposobu reagowania uczestników na podawane informacje oraz elastycznego dostosowywania sposobu prowadzenia do aktualnej sytuacji w grupie.

CELE TRENINGU TRENERSKIEGO (TTT) - Jak szkolić i trenować osoby dorosłe?

 • Rozwijanie predyspozycji i umiejętności do pracy z ludźmi dorosłymi.
 • Projektowanie procesu szkoleniowego zorientowanego na osiągnięcie zamierzonych celów.
 • Kreowanie pomysłów konkretnych rozwiązań na wdrożenie w miejscu pracy.
 • Prowadzenie efektywnych szkoleń z zakresu nowych produktów / usług / procesów / systemów / zmian.
 • Elastyczne modyfikowanie szkolenia w zależności od aktualnej sytuacji w firmie.
 • Budowanie postawy, którą można określić jako elastyczną, twórczą i innowacyjną.

PROGRAM szkolenia

TRENER - WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI - POSTAWA

 1. Trener jako osoba rzeczywista i inspirująca pracowników do rozwoju umiejętności, wiedzy, kompetencji. „Ja i mój wpływ na efektywność procesów w firmie ”.
 2. Rola i zadania Trenera w organizacji biznesowej.
 3. Style przygotowania i prowadzenia warsztatów.
 4. Osobisty warsztat Trenera (silne i słabe strony).
 5. Zasoby Trenera a spójność Trenera.
 6. Trener jako lider inspirujący do zmian.

METODYKA SZKOLENIA

 1. Proces uczenia się ludzi dorosłych.
 2. Modele uczenia się.
 3. Projektowanie szkoleń.
 4. Metody zorientowane na zmianę przekonań i budowanie efektywnej postawy uczestników.
 5. Przygotowanie oraz prowadzenie case-study osadzonych w realiach biznesowych uczestników szkolenia.
 6. Przykłady, metafora, cytaty – wpływ na pobudzenie uczestników.
 7. Rola pytań w procesie szkolenia - element pobudzający zwiększenie efektywności procesu uczenia.
 8. Umiejętność słuchania - podstawa komunikacji w procesie szkolenia.
 9. Prowadzenie dyskusji - transfer do środowiska pracy nabytych umiejętności.
 10. Wykorzystanie prowokacji w prowadzeniu szkoleń.
 11. Umiejętność improwizacji i bieżącego wprowadzania zmian.
 12. Udzielanie informacji zwrotnej wspierającej procesy rozwojowe.

SKUTECZNOŚĆ PROJEKTÓW SZKOLENIOWYCH.

 1. Badanie i analiza potrzeb grupy.
 2. Planowanie szkolenia pod potrzeby wdrożeniowe.
 3. Model przygotowania szkolenia wdrożenia osób zorientowane na rozwój kompetencji w obszarze postawy / umiejętności / wiedzy.
 4. Projektowanie bloków merytorycznych zorientowanych na zmianę przekonań i postawy.
 5. Struktura efektywnego szkolenia.
 6. Zaprojektowanie szkolenia (praca w grupach).

SZKOLENIE JAKO PROCES

 1. Elastyczne prowadzenie szkolenia zorientowane na realizację celów (bieżąca korekta przebiegu szkolenia).
 2. Zarządzanie stanem emocjonalnym uczestników szkolenia.
 3. Aktywizacja i zaangażowanie uczestników przy wprowadzaniu „nowego” systemu / usługi / produktu.
 4. Struktura szkolenia a proces grupowy podczas szkolenia.
 5. Jak dotrzeć do pokolenia X / Y / Z?
 6. Rzeczywiste potrzeby uczestników szkolenia.

METODY AKTYWIZUJĄCE UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI

ZADANIA WARSZTATOWE

 1. Przygotowanie przykładowych szkoleń przez uczestników zajęć do wykorzystania w bieżącej pracy.
 2. Prezentacja fragmentów szkoleń przez uczestników.

METODOLOGIA TRENINGU TRENERSKIEGO (TTT) - Jak szkolić i trenować osoby dorosłe?

Intensywny trening warsztatowo - zadaniowy.

 • Case Studies
 • Dyskusje
 • Ćwiczenia diagnozujące potencjał i predyspozycje do pracy trenera.
 • Feedback
 • Gry szkoleniowe: zadania grupowe i indywidualne
 • Odgrywanie ról
 • Projektowanie interakcji
 • Praca wdrożeniowa - przygotowanie scenariuszy szkoleń
 • Praca z kamerą. Prezentacje. Prowadzenie przez uczestników fragmentów warsztatów, ćwiczeń
 •  

PROWADZENIE WARSZTATÓW
MARIUSZ GRUDZIEŃ
Trener Biznesu / Coach
Master Trener NLP
Wykładowca na studiach MBA
Wykładowca na studiach podyplomowych:
- Akademia Przywództwa
- Akademia Trenera Biznesu
- HR Manager
- ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Interim Manager IM
Certyfikowany Konsultant MindSonar®
Trener Komunikacji Transformującej™
mariusz@isd.pl, M: +48 507 165 350
Ekspert w obszarze projektów szkoleniowych i rozwojowych. Prowadzi projekty od 1998 roku. Doświadczony ekspert w przygotowaniu, zarządzaniu i ewaluacji projektów szkoleniowych oraz rozwojowych dedykowanych dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw / organizacji. Twórca projektów assessment center.  Współpracował ze różnymi branżami, firmami oraz organizacjami. Ma bardzo duże doświadczenie trenerskie. Podczas prowadzenia warsztatów dzieli się swoją pasją, umiejętnościami oraz warsztatem zdobytym przez lata pracy jako Konsultant, Trener, Coach. Uczestnicy szkoleń cenią wysoko możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz przećwiczenia nowych umiejętności podczas kreatywnych, angażujących warsztatów, w sprzyjającej rozwojowi atmosferze. Więcej ...

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNO - LOGISTYCZNE warsztat TRENING TRENERSKI (TTT - TRAIN THE TRAINER) - Jak szkolić i trenować osoby dorosłe?

 • TERMIN szkolenia:   nowy termin w ustalaniu
 • CZAS trwania:   3 dni (24 godziny dydaktyczne)
 • HARMONOGRAM:   9:00 - 16:00
 • MIEJSCE szkolenia:   Warszawa
 • CENA uczestnictwa w szkoleniu wynosi:   2700,00 zł netto / 1 osoba
 • BADANIE psychometryczne MindSonar®. Analiza i omówienie w kontekście: 
 • Ja jako Trener - moja postawa
  Ja jako Trener - osoba prowadząca szkolenia
 • FORMULARZ Zgłoszenia do Testu MindSonar
 • FORMULARZ do MindSonar
 • CERTYFIKAT  potwierdzający ukończenie szkolenia
 • FORMULARZ Zgłoszenia    

Dodatkowo jest możliwość kontynuacji Modułu w formie warsztatów, termin do ustalenia z uczestnikami projektu.

Fakultatywnie jest możliwość zamówienia przed i/lub po szkoleniu - dodatkowo płatne:

 • Sesje Coachingowe (Indywidualne)

 • Konsultacje i przygotowanie do poprowadzenia konkretnych modułów szkoleniowych
 • Superwizje podczas szkoleń - jako element analizy i doskonalenia kompetencji trenerskich.

CENA TRENING TRENERSKI (TTT - TRAIN THE TRAINER) - Jak szkolić i trenować osoby dorosłe? zawiera:

 • przeprowadzenie badania pschometrycznego MindSonar
 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • materiały dodatkowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia
 • serwis konferencyjny
 • e-mentoring - 60 dni  od zakończenia szkolenia
 • lunch (w formie bufetu lub w restauracji obok obiektu)

CENA TRENING TRENERSKI (TTT - TRAIN THE TRAINER) - Jak szkolić i trenować osoby dorosłe? nie zawiera:

 • dojazdu uczestnika na szkolenie
 • śniadań, kolacji
 • noclegu uczestników
 • kosztów parkingu

INFORMACJE na temat TRENING TRENERSKI (TTT - TRAIN THE TRAINER) - Jak szkolić i trenować osoby dorosłe?

Kontakt:
Instytut Skutecznego Działania
Szkolenia Doradztwo Coaching

ul. Grodkowska 8 lok. 33, 01-461 Warszawa
www.isd.pl; e-mail: mariusz@isd.pl
M: +48 507 165 350

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.