ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE - PRAKTYKA MENEDŻERA

PRAKTYCZNE metody - rzeczywiste ROZWIĄZANIA

Termin: Warszawa, nowy termin szkolenia w ustalaniu

Kontakt:
Instytut Skutecznego Działania
Szkolenia Doradztwo Coaching

ul. Grodkowska 8 lok. 33, 01-461 Warszawa
www.isd.pl; e-mail: mariusz@isd.pl
M: +48 507 165 350

Warsztaty poprzedza badanie profilu Uczestnika narzędziem diagnostycznym MindSonar®. Badanie jest przeprowadzane w kontekście: “Ja jako Menedżer” - osoba zarządzająca zespołem. W ramach warsztatów rozwojowych Uczestnicy przeanalizują swoje profile strategii myślenia, motywacji, zachowań i działania w kontekście zarządzania i kierowania. Uczestnicy zobaczą podejście, którego istotą jest jednoczesna dbałość o 3 procesy: Uważność - Diagnoza - Rozwiązanie.

To silne narzędzie, które daje wsparcie w zarządzaniu. Zarządzanie, które samo w sobie jest procesem staje się naturalną i autentyczną czynnością.

Szkolenie odpowiada na pytania:

 • Jak skutecznie zarządzać i kierować ludźmi?
 • Jak stawiać cele z myślą o rezultatach?
 • Jak wykorzystać potencjał pracowników?
 • Jak budować efektywny zespół oparty na odpowiedzialności i zaangażowaniu?
 • Jak korygować sposób i jakość pracy?
 • Jak przełożyć zarządzanie na praktyczny model działania?

Cele warsztatów:

 • Poznanie kluczowych napędów motywacji i działania.
 • Poznanie własnego profilu zachowań w kontekście "Ja jako Menedżer / Kierownik".
 • Poznanie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Rozwój kompetencji kadry menedżerskiej w zakresie: stawiania celów, planowania, delegowania, monitorowania i egzekwowania, udzielania informacji zwrotnej.
 • Rozwijanie umiejętności budowania zaangażowania i odpowiedzialności pracowników.
 • Rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji Menedżera.
 • Rozwijanie umiejętności budowania autorytetu menedżerskiego.
 • Warsztatowe przećwiczenie kluczowych narzędzi pracy Menedżera.

Profil uczestnika:​

 • Menedżerowie, Kierownicy Działów, Liderzy Zespołów.
 • Szkolenie dedykujemy dla Kadry Zarządzającej, dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zarządzaniu i kierowniu.
 • To warsztaty dla osób, które chcą miec wpływ na rozwój swojego zespołu i organizacji.

Korzyści warsztatów:

 • badanie profilu Uczestnika narzędziem diagnostycznym MindSonar®
 • poznasz swoje zasoby i obszary do rozwoju
 • uzyskasz narzędzia do rozwoju zespołu w kontekście brania odpowiedzialności i zaangażowania
 • poznasz metody jak skutecznie zarządzać / kierować zespołem - pracownikami 
 • poznasz metody planowania, analizy, monitorowania, egzekwowania
 • dowiesz się jakie cele stawiać pracownikom w kontekście rezultatów
 • nauczysz się budować efektywny zespół

Zawartość merytoryczna szkolenia:

I - Efektywność Menedżera, jego funkcje a kierowanie zespołem

 1. Rola i zadania skutecznego Menedżera / Kierownika.
 2. Funkcje / zadania Menedżera - planowanie, organizowanie, angażowanie, koordynacja, kontrolowanie, motywowanie, przewodzenie zespołowi.
 3. Dbałość o rozwój kompetencji pracowników jako doskonalenie pracy zespołu.

II - Komunikacja na linii Przełożony - Pracownik -  Narzędzia komunikacyjne

 1. Komunikacja w zespole a rezultaty.
 2. Rola pytań w procesie komunikacji.
 3. Błędy w komunikacji - eliminacja.

III – Efektywne planowanie pracy - praktyczne zasady

 1. Planowanie: w skali roku / kwartału; miesięcznie / tygodniowo; dnia pracy.
 2. Cele i zadania w procesie planowania pracy.
 3. Zarządzanie priorytetami.
 4. Zastosowanie zasady ważne-pilne wg St. Coveya.

IV –  Delegowanie celów / zadań / uprawnień

 1. Istota delegowania zadań / delegowanie uprawnień.
 2. Zasady skutecznego delegowania zdań.
 3. Angażowanie pracownika w proces wyznaczania celów.
 4. Schemat rozmowy delegującej.

V - Monitorowanie, Egzekwowanie, Ocena Wykonanego Zadania / Rozliczanie Zadań

 1. Sposoby monitorowania, egzekwowania powierzonych zadań i celów.
 2. Aspekty rozliczania z zadań: stopień i jakość wykonania zadania oraz przyrost kompetencji.
 3. Procedura rozliczania pracowników z delegowanych celów i zadań.
 4. Szanse i zagrożenia w stosowaniu monitorowania, egzekwowania, rozliczania zadań.

VI - Motywowanie Pracowników w kontekście Zarządzania Zespołem

 1. Budowanie efektywnej płaszczyzny relacji i współpracy z zespołem.
 2. Motywacyjne zarządzanie zespołem.
 3. Podstawowe zasady motywowania dorosłych wg F. Herzberga. 
  Co motywuje i co de-motywuje ludzi do pracy?
 4. Stawianie motywujących zadań.
  Operowanie wyzwaniami budującymi odpowiedzialność i zaangażowanie.

VII - Informacja zwrotna jako narzędzie pracy Menedżera

 1. Informacja zwrotna jako narzędzie wspierające efektywną komunikację.
  Informacja „OD LUDZI DO LUDZI”.
 2. Rożne formy udzielania feedbacku.
 3. Informacja zwrotna podczas spotkania dotyczącego oceny pracowników.

MARIUSZ GRUDZIEŃ
Trener Biznesu / Coach
Master Trener NLP
Wykładowca na studiach MBA
Wykładowca na studiach podyplomowych:
- Akademia Przywództwa
- Akademia Trenera Biznesu
- HR Manager
- ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Interim Manager IM
Certyfikowany Konsultant MindSonar®
Trener Komunikacji Transformującej™
mariusz@isd.pl, M: +48 507 165 350

Zajmuję się tworzeniem pomysłów, ustalaniem strategii oraz planowaniem i  działaniem zorientowanym na cele w przyszłości. Wnikliwie analizuję bieżącą sytuację na rynku i na tej podstawie buduję rozwiązania. Praktyka biznesowa, trenerska i coachingowa pokazuje, że istotnym elementem zdobywania kolejnych szczytów biznesowych jest umiejętność przewodzenia zespołom. Uczestnicy szkoleń cenią wysoko możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz przećwiczenia nowych umiejętności podczas kreatywnych, angażujących warsztatów, w sprzyjającej rozwojowi atmosferze. Więcej ...

Szczegóły organizacyjne warsztatów ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE - PRAKTYKA MENEDŻERA:

 • Termin szkolenia: nowy termin w ustalaniu
 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Czas trwania: 2 dni - 16 godzin dydaktycznych
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Test psychometryczny MindSonar® i omówienie w grupie pod kątem Zarządzania i Kierowania zespołem.
 • Test wypełniony w kontekście: 
  Ja jako Menedżer / Kierownik
  Ja jako osoba Zarządzająca Zespołem
 • Formularz Zgłoszenia do Testu MindSonar®

INWESTYCJA:

 • 1890,00 zł netto
 • przy zgłoszeniu 2 uczestników - 10%
  przy zgłoszeniu 3 uczestników - 20%
 • Pobierz Formularz Zgłoszenia i wyślij skan e-mailem

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • przeprowadzenie badanie psychometrycznego
 • materiały szkoleniowe: otrzymasz podręcznik i prezentację multimedialną ze wszystkimi omawianymi zagadnieniami
 • certyfikat ukończenia szkolenia z podaniem ilości godzin dydaktycznych
 • serwis konferencyjny (przerwy kawowe i lunch)

Cena nie zawiera:

 • dojazdu uczestnika na szkolenie i kosztów parkingu
 • noclegu uczestników oraz dodatlowego wyżywienia

Fakultatywnie jest możliwość zamówienia - dodatkowo płatne:

 • Sesje Coachingowe (Indywidualne) realizowane w oparciu o badanie psychometryczne.
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.