ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI W FIRMIE

PRAKTYCZNE metody - rzeczywiste ROZWIĄZANIA

Jak skutecznie wspierać strategie, cele i kierunek rozwoju organizacji?

Kontakt:
Instytut Skutecznego Działania
Szkolenia Doradztwo Coaching

ul. Grodkowska 8 lok. 33, 01-461 Warszawa
www.isd.pl; e-mail: mariusz@isd.pl
M: +48 507 165 350

Wszystkie podejmowane działania związane ze szkoleniami powinny wspierać strategie, cele i kierunek rozwojowy danej organizacji. Proponujemy rozwiązania na wszystkie etapu procesu zarządzania szkoleniami, które zorientowane są na efekt biznesowy.

Dla osób zainteresowanych jest możliwość przeprowadzenia przed warsztatami badanie profilu Uczestnika narzędziem diagnostycznym MindSonar®. Badanie jest przeprowadzane w kontekście: “Ja jako osoba zarządzająca procesami rozwojowymi”. Badanie MindSonar® - dodatkowo płatne.

Cele szkolenia

 • Określenie roli skutecznego Menedżera Szkoleń oraz funkcji Działu Szkoleniowego w Firmie.
 • Zbudowanie spójnego systemu edukacyjnego Firmy zorientowanego na efekt biznesowy.
 • Przegląd różnych sposobów badania potrzeb szkoleniowych w firmie.
 • Przygotowanie planu i budżetu szkoleń – godzenie aspiracji i potrzeb pracowników z planami strategicznymi i możliwościami finansowymi firmy.
 • Przygotowanie rocznego planu i budżetu szkoleń.
 • Umiejętność doboru i wykorzystania mierników efektywności – przygotowanie systemu ewaluacji działań szkoleniowych.
 • Zorganizowanie systemów szkoleniowych od strony merytorycznej, prawnej, logistycznej, organizacyjnej i finansowej.

Dla kogo warsztaty

 • Menedżerów HR
 • Specjalistów ds. Szkoleń
 • Pracowników Działów HR
 • Trenerów Wewnętrznych
 • Pracowników odpowiedzialnych za planowanie i organizowanie szkoleń w firmie / organizacji

Metody prowadzenia szkolenia

Intensywne warsztaty zadaniowe.
Praca na zajęciach obejmuje: prezentacje, ćwiczenia indywidualne, w małych grupach, dyskusje, burze mózgów, studium przypadków. Podczas warsztatów kładziemy nacisk na wykształcenie umiejętności, myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy z doświadczeniem.

Zakres merytoryczny szkolenia

I Moduł - Szkolenia w firmie zorientowane na efekt biznesowy

 • Szkolenia z perspektywy: Zarządu, Menedżerów, Kierowników oraz Uczestników.
 • Po co organizować szkolenia ?
 • Kiedy warto zorganizować szkolenia?
 • Kto ma realizować szkolenia?
 • Rola skutecznego Menedżera / Specjalisty ds. szkoleń.
 • Gdzie usytuowany może być Dział Szkoleń?

II Moduł - Analiza / badanie potrzeb szkoleniowych

 • Źródła badania potrzeb szkoleniowych wewnątrz firmy i w otoczeniu firmy.
 • Źródła potrzeb szkoleniowych wynikających z analizy zadań.
 • Płaszczyzny badania potrzeb szkoleniowych (analiza kompetencji; sytuacji; organizacji).
 • Osoby zaangażowane do badania potrzeb szkoleniowych oraz ich rola i zadanie.
 • Metody badania potrzeb szkoleniowych. Zalety, wady, czas, nakłady, koszty każdej z metod.
 • Przykładowe umiejętności i postawa, które mogą ograniczać efektywność zawodową.
 • Przykładowe cele edukacyjne (efekty możliwe do osiągnięcia dzięki szkoleniom).
 • Zdefiniowanie celów projektów szkoleniowych i poszczególnych modułów w oparciu o analizę potrzeb.

III Moduł - Plan i budżet szkoleń zorientowany na realizację konkretnych wskaźników biznesowych

 • Budowanie planu i budżetu szkoleń w odniesieniu do strategii i planów firmy na najbliższe lata.
 • Określenie priorytetów rozwojowych w organizacji / poszczególnych działach / poszczególnych pracowników.
 • Kategoryzacja projektów szkoleniowych pod kątem potrzeb Firmy (podstawowe, specjalistyczne, wieloszczeblowe, obligatoryjne, permanentne, adaptacyjne, rezerwy kadrowej itp.).
 • Określenie grup pracowników dedykowanych do projektów szkoleniowych.
 • Kalkulacja finansowa projektów szkoleniowych.
 • Określenie potrzebnych środków do realizacji projektów szkoleniowych oraz zdobywanie budżetu na dany projekt. Argumenty użyteczne w negocjowaniu budżetu na poszczególne projekty.
 • Budżet szkoleń z uwzględnieniem hierarchii stanowisk, przyjętych standardów i systemu kształcenia.

IV Moduł - Wybór Trenerów / Firmy Szkoleniowej

 • Trenerzy wewnętrzni / czy trenerzy z zewnątrz (wady i zalety).
 • Na co zwrócić uwagę wybierając partnera do realizacji projektów szkoleniowych.
 • Najczęściej spotykane błędy przy współpracy z firmami szkoleniowymi wpływające na efektywność biznesową.

V Moduł - Realizacja projektów szkoleniowych / logistyka

 • Budowa pakietów edukacyjnych i modułów szkoleniowych.
 • Budowa grup szkoleniowych, dobór trenerów prowadzących i metod.
 • Realizacja planu szkoleń, ewentualna korekta działań.
 • Łączenie projektów szkoleniowych z mentoringiem, coachingiem indywidualnym i grupowym.
 • Kontrakt szkoleniowy zawierany pomiędzy uczestnikiem szkoleń a przełożonym / firmą.
 • Wsparcie procesu szkoleniowego na płaszczyźnie uczestnik szkolenia a trener; menedżer liniowy; menedżer szkoleń; wyższa kadra zarządzająca.
 • Działania szkoleniowe uwzględniające proces uczenia się ludzi dorosłych.
 • Tworzenie baz danych i współpraca z firmami szkoleniowymi.
 • Umowa z pracownikiem, umowa z firmą szkoleniową.
 • Logistyka: planowanie przebiegu szkolenia, wyposażenie, dobór sali szkoleniowej, dokumentacja obligatoryjna i wspomagająca, ewidencjonowanie szkoleń.
 • Monitorowanie zajęć.

VI Moduł - Ewaluacja szkoleń

 • Cele ewaluacji.
 • Po czym poznamy, że projekt szkoleniowy był efektywny?
 • Ewaluacja w odniesieniu do badania potrzeb szkoleniowych.
 • Ewaluacja bezpośrednia i pogłębiona.
 • Metody ewaluacji szkoleń.
 • Ocena projektów szkoleniowych: efektywność, wydajność, skuteczność.
 • Ewaluacja - Model Donalda Kirkpatricka (poziom reakcji, poziom wiedzy, poziom zachowań, poziom rezultatów).
 • Projektowanie oceny, sposoby zbierania informacji, przykłady arkuszy i kwestionariuszy oceniających.
 • Wskaźnik zwrotu z inwestycji – ROI.
 • Analiza kosztów i korzyści.

PROWADZENIE WARSZTATÓW
MARIUSZ GRUDZIEŃ
Trener Biznesu / Coach
Master Trener NLP
Wykładowca na studiach MBA
Wykładowca na studiach podyplomowych:
- Akademia Przywództwa
- Akademia Trenera Biznesu
- HR Manager
Interim Manager IM
Certyfikowany Konsultant MindSonar®
Trener Komunikacji Transformującej™
mariusz@isd.pl

Specjalista i ekspert w obszarze projektów szkoleniowych i rozwojowych. Prowadzi projekty od 1998 roku. Doświadczony ekspert w przygotowaniu, zarządzaniu i ewaluacji projektów szkoleniowych oraz rozwojowych dedykowanych dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw / organizacji. Twórca projektów assessment center.  Współpracował ze różnymi branżami, firmami oraz organizacjami. Ma bardzo duże doświadczenie trenerskie. Podczas prowadzenia warsztatów dzieli się swoją pasją, umiejętnościami oraz warsztatem zdobytym przez lata pracy jako Konsultant, Trener, Coach. Uczestnicy szkoleń cenią wysoko możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz przećwiczenia nowych umiejętności podczas kreatywnych, angażujących warsztatów, w sprzyjającej rozwojowi atmosferze. Więcej ...

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE WARSZTATU ZARZĄDZANIA SZKOLENIAM:

 • Termin szkolenia: 2020
 • Realizacja: platforma online
 • Czas trwania: 2 dni
 • Harmonogram szkolenia: 9:00-15:30

INWESTYCJA:

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia

Cena nie zawiera (przy szkoleniu stacjonarnym):

 • dojazdu uczestnika na szkolenie
 • noclegu uczestników oraz wyżywienia
 • kosztów parkingu

Powyższy warsztat realizujemy również w formie szkolenia zamkniętego.

Fakultatywnie jest możliwość zamówienia - dodatkowo płatne:

 • Test psychometryczny MindSonar® i omówienie - element analizy i spojrzenia na siebie w kontekście np.: Ja jako osoba zarządzająca procesami rozwojowymi
 • Formularz Zgłoszenia do Testu MindSonar®
 • Sesje Coachingowe (Indywidualne) - do ustalenia i omówienia
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.