AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - studia podyplomowe

                  

Mariusz Grudzień - autor programu i opiekun merytoryczny.
Instytut Skutecznego Działania jest partnerem kierunku.

Rekrutacja na rok 2021-2022 trwa - 
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu i w Bydgoszczy
AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - studia podyplomowe WSB w Toruniu
AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - studia podyplomowe WSB w Bydgoszczy

Zajęcia przygotowują do tworzenia nowych organizacji oraz zajmowania strategicznych stanowisk. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli szansę zdefiniować własną ścieżkę rozwoju. W ramach projektu będą wykorzystane narzędzia diagnozy indywidualnej - badania MindSonar® (indywidualna diagnoza potencjału uczestników w kontekście przywództwa). Warsztaty będą prowadzili doświadczeni trenerzy oraz praktycy w przewodzeniu zespołom i firmom. Główną cechą kierunku jest spójność i praktyczność.

Akademia Przywództwa skierowana jest do doświadczonych menedżerów oraz absolwentów studiów podyplomowych, studiów MBA, którzy poszukują dalszego rozwoju. Zajęcia skoncentrowane są na rozwijaniu kluczowych kompetencji przywódczych: kreowanie wizji, odkrywanie szans i okazji biznesowych, pozyskiwanie ludzi i zasobów do wizji, tworzenie i wspieranie efektywnych zespołów, budowanie efektywnych organizacji.

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA - relacja - 2017/2018

Informacje organizacyjne:

PROGRAM studiów podyplomowych obejmuje 9 miesięcy nauki, 10 zjazdów, 2 semestry

Cele studiów podyplomowych AKADEMIA PRZYWÓDZTWA:

 • Nabycie umiejętności skutecznego oddziaływanie na ludzi. Bycie osobą, za którą podążają inni.
 • Poznanie różnych modeli przywództwa.
 • Rozwijanie dojrzałość i gotowość do pełnienia roli Przywódcy.
 • Rozwijanie umiejętności identyfikacji luk i potrzeb rynkowych.
 • Rozwijanie umiejętności pozyskania zasobów ludzkich i materialnych.
 • Rozwijanie umiejętności patrzenie o kilka krów do przodu.
 • Wypracowanie własnej ścieżki rozwoju kompetencji przywódczych.
 • Rozwijanie umiejętności przewodzenie zespołowi w różnych fazach jego rozwoju.

Korzyści:

 • Uczestnicy odkryją i rozwiną w sobie indywidualne predyspozycje przywódcze.
 • Uczestnicy zostaną przygotowani do zajmowania strategicznych stanowisk w organizacji.
 • Zwiększenie umiejętności pozyskiwania współpracowników i zasobów do realizacji wizji i celów strategicznych.
 • Wzrost umiejętności tworzenia wizji i strategii.
 • Świadomość możliwych do zastosowania gotowych pomysłów i rozwiązań.
 • Zwiększenie własnej efektywności i charyzmy.
 • Zwiększenie swojego potencjału na rynku pracy.
 • Indywidualna diagnoza potencjału uczestników MindSonar (każdy uczestnik otrzyma indywidualny raporty oraz feedback).

Program zajęć:

I Moduł - Kim jest Przywódca (8 godzin)

II Moduł - Etapy rozwoju Przywódcy (8 godzin)

III Moduł - Warsztat Integralny - Przywódca (16 godzin)

IV Moduł - Zwycięskie Zespoły (16 godzin)

V Moduł - Komunikacja filarem przywództwa (16 godzin)

VI Moduł - Antycypacja, wykrywanie możliwości rozwojowych dla biznesu (8 godzin)

VII Moduł - Wyznaczanie kierunku rozwoju organizacji (8 godzin)

VIII Moduł - Przywódca w organizacji (16 godzin)

IX Moduł - Kultura organizacji oparta na przywództwie (8 godzin)

X Moduł - Organizacja zorientowana na ludzi (16 godzin)

XI Moduł - Wizjonerskie efektywne organizacje (8 godzin)

XII Moduł - Badanie potencjału organizacji (8 godzin)

XIII Moduł - Organizacje międzypokoleniowe (8 godzin)

XIV Moduł - Zaliczenie. Prace projektowe z zakresu Przywództwa (16 godzin)

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.