COACHING

COACHING to pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby w określonej dziedzinie, prowadzone indywidualnie przez trenera / coacha. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (z ang. coach), a jego klientem/pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

Coaching to precyzyjne sformułowanie celów, odnalezienie kroków potrzebnych do ich osiągnięcia oraz określenie niezbędnych wewnętrznych i zewnętrznych zasobów. Coaching jest jedną z metod prowadzących do rozwinięcia potencjału i osobowości jednostki i/lub zespołu. Celem coachingu jest również wzmacnianie wyborów, wyzwalanie inicjatywy pobudzającej do działania. Coaching zorientowany jest na odnoszenie sukcesów w przyszłości.

"Coach" - to osobisty trener. Nie musi mieć własnych wybitnych wyników w dziedzinie, która jest przedmiotem coachingu, lecz posiadać odpowiednie doświadczenie - najistotniejsze są kwalifikacje trenera / coacha związane z kierowaniem procesami uczenia.

Co odróżnia coaching od innych form wspomagania rozwoju?

Mentoring - starszy, bardziej doświadczony kolega udziela rad. Demonstrowane przez niego zachowania stanowią wzorzec do naśladowania. Wspomaga w ten sposób rozwój kompetencji. Bardzo użyteczna metoda wdrażania do pracy nowozatrudnionego pracownika.

Doradztwo - praca z klientem, który potrzebuje przewodnictwa i doradztwa.

Terapia - praca z klientem, który potrzebuje usunięcia psychologicznych lub fizycznych symptomów. Najczęściej ukierunkowana jest na poszukiwanie w przeszłości przyczyn stanu aktualnego, aby dokonać pożądanych zmian (uwolnienia od "emocjonalnego bólu").

Consulting – konsultant zapewnia ekspertyzę i rozwiązuje problemy biznesowe lub pomaga w rozwoju biznesu jako całości. Konsultant ma do czynienia z nadrzędnymi organizacjami lub ich poszczególnymi częściami, a nie z jednostkami składającymi się na nie. Konsultanci mają jedynie pośredni wpływ na jednostki.

Nauczanie - nauczanie jest przekazywaniem wiedzy przez nauczyciela uczniowi. Nauczyciel wie coś, czego nie wie uczeń. Odwrotnie dzieje się w przypadku coachingu. Klient jest ekspertem i to klient zna odpowiedzi, a nie coach.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.