COACHING - NARZĘDZIE PRACY MENEDŻERA

Jestem odpowiedzialny za mój umysł, a zatem za moje rezultaty.
David Molden

Coaching – na początku wymaga poświęcenia czasu na jego wdrożenie i stosowanie, ale jest równocześnie szansą na zwiększenie Twojej efektywności oraz efektywności osób z którymi pracujesz. Opiera się na określeniu celów (kierunku rozwoju pracowników), odnalezieniu kroków potrzebnych do ich osiągnięcia oraz określeniu niezbędnych wewnętrznych i zewnętrznych zasobów. Prowadzi do rozwinięcia potencjału i zwiększenia efektywności pracowników oraz Menedżera / Coacha.

Cele szkolenia:

 • Zbudowanie efektywnego zespołu zorientowanego na cele.
 • Rozwój kompetencji menedżerskich.
 • Zwiększenie efektywności własnej oraz pracowników.
 • Budowanie postawy zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników.
 • Stosowanie coachingu jako narzędzia w zarządzaniu rozwojem kompetencji pracowników oraz zarządzaniu efektywnością pracowników.
 • Czerpanie z  korzyści jakie może przynieść stosowanie coachingu dla przełożonego, pracowników i firmy.

Profil uczestnika:

Szkolenie przygotowuje Menedżerów do stosowania narzędzi coachingowych w bieżącej pracy.
Szkolenie dedykowane jest dla:

 • kadry zarządzającej,
 • liderów,
 • osób zajmujących się rozwojem kompetencji pracowników.

Zawartość merytoryczna szkolenia:

I Moduł - Coaching w realiach biznesowych firmy

 • Filozofia kultury coachingowej zorientowanej na rozwój.
 • Zasady i cele coachingu.
 • Korzyści z coachingu.
 • Coaching jako narzędzie rozwijania zaangażowania i odpowiedzialności na rezultat.
 • Coaching w kontekście organizacji / firmy - jako proces rozwijania pracowników w realiach pracy zawodowej.
 • Coaching jako narzędzie pracy z pokoleniami wchodzącymi na rynek pracy.
 • Wsparcie procesu coachingu w organizacji.
 • Psychologiczne aspekty uczenia się i rozwoju ludzi dorosłych.

II Moduł - Menedżer Coachem

 • Postawa i umiejętności Coacha.
 • Autorytet Coacha.
 • Budowanie efektywnych relacji w coachingu.
 • Tworzenie atmosfery pracy w zespole zorientowanej na wyniki i rozwój.
 • Umiejętność zadawania pytań, słuchania i przekazywania rozwojowej informacji zwrotnej jako kluczowe kompetencje Menedżera – Coacha.
 • Konsekwentne i świadome planowanie swoich działań coachingowych.
 • Ciągły rozwój swoich kompetencji coachingowych i zarządczych – jako ważny element składowy sukcesu zawodowego.
 • Coaching jako narzędzie do poznawania różnych perspektyw na rozwój działu i organizacji.

III Moduł - Coaching jako proces, spotkanie coachingowe

 • W jakich sytuacjach stosować coaching, a w jakich inne narzędzia zarządzania i kierowania rozwojem pracowników.
 • Kluczowe warunki konieczne do spełnienia, aby wykorzystanie narzędzi coachingowych było możliwe i efektywne.
 • Tworzenie środowiska sprzyjającego efektywnemu coachingowi.
 • Etapy coachingu.
 • Techniki coachingowe: GROW, FISCH, EDICC.
 • Zdefiniowanie i wyznaczenie celu, jako fundament pracy coachingowej.
 • Mocne pytania coachingowe na poszczególnych etapach spotkania coachingowego.
 • Spotkanie coachingowe - narzędzia do zastosowania.
 • Narzędzia coachingowe do zastosowania  w procesie delegowania, monitorowania i rozliczania zadań.
 • Planowanie odpowiednich i realnych zadań coachingowych.
 • Prowadzenie coachingu grupowego – narzędzia.

IV Moduł - Praca Menedżera z poszczególnymi pracownikami

 • Angażowanie pracowników w proces własnego rozwoju (coaching).
 • Odkrywanie zasobów (potencjału) u swoich pracowników.
 • Między dyrektywnością, instruktażem i wsparciem, czyli jak dostosować metody do poziomu kompetencji i dojrzałości pracowników.
 • Diagnozowanie (analiza potrzeb rozwojowych pracownika)
 • Monitorowanie rozwoju pracownika i zespołu.
 • Rola przekonań i wartości w procesie rozwoju i we wdrażaniu kompetencji – model R. Diltsa.
 • Rozwijanie asertywnej, proaktywnej (wychodzenie z inicjatywą) postawy u pracowników w oparciu o narzędzia coachingowe.

V Moduł - Zastosowanie coachingu w różnych obszarach pracy biznesowej

 • W procesie sprzedaży, coaching w trasie.
 • Rozwijanie kompetencji sprzedażowych pracownika w oparciu o narzędzia coachingu.
 • W firmach produkcyjnych.
 • W biurze.
 • W call center.
 • Dla osób po awansie wewnętrznym.
 • Wdrożenie kultury coachingowej do firmy / organizacji.

VI Moduł - Warsztaty

 • Trening – doświadczenie „bycia” coachem – symulacje warsztatowe.
 • Zbudowanie planów indywidualnych działań coachingowych.

Prowadzenie Warsztatów:

   MARIUSZ GRUDZIEŃ
   Trener Biznesu / Coach
   Master Trener NLP
   Interim Manager IM
   
Certyfikowany Konsultant MindSonar
   Trener Komunikacji Transformującej™
   mariusz@isd.pl
 


Doświadczony i ceniony Coach. Trener Trenerów. Autor projektów wdrażających coaching do organizacji.  Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu efektywnych zespołów, kierował dużymi grupami ludzi. Prowadzi szkolenia od 1998 roku. Prowadził doradztwo, coaching, szkolenia dla ponad stu firm z branż: produkcyjnej, logistycznej, finansowej, FMCG oraz dla jednostek administracji publicznej. Przygotowuje projekty w oparciu o konkretne sytuacje zawodowe zleceniodawcy w kontekście wspierania pracowników w rozwoju zawodowym i osobistym. Więcej ...

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE WARSZTATU COACHING - NARZĘDZIE PRACY MENEDŻERA:

 • Termin szkolenia:
  I Sesja - ...
  II Sesja - ...
 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Czas trwania:  2 sesje x 2 dni - 32 godziny dydaktyczne
 • Uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia
 • Cena uczestnictwa w szkoleniu wynosi - 3900,00 zł netto + 23 % VAT
  płatność w 2 ratach za każdą sesję - po 1950,00 zł netto + 23 % VAT
 • Formularz Zgłoszenia

Cena zawiera:

 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia z podaniem ilości godzin dydaktycznych,
 • serwis konferencyjny oraz lunch.

Cena nie zawiera:

 • dojazdu uczestnika na szkolenie,
 • śniadań i kolacji,
 • noclegu uczestników,
 • kosztów parkingu.

Zapytanie w sprawie szkoleń otwartych prosimy kierować na adres e-mail: mariusz@isd.pl

Kontakt:
Instytut Skutecznego Działania
Szkolenia Doradztwo Coaching

ul. Grodkowska 8 lok. 33, 01-461 Warszawa
www.isd.pl; e-mail: mariusz@isd.pl
M: +48 507 165 350

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.